Travelaid.se

För dig som älskar resor av alla de slag

Kombinera resa och jobb

november 1st, 2017

Att kunna kombinera jobbet med spännande resor är en vanlig dröm. Historiskt sett så har resandet varit starkt förknippat med en handfull yrken. Än idag reser många försäljare och inköpare, även om en stor del av dessa yrken numera kan utövas via telefon och internet. Dessutom är den resande försäljaren sällan det vi drömmer om i sammanhanget resor och jobb. Vi har i regel mer glamourösa eller äventyrliga inre bilder av dessa drömmar. Framförallt är det väl två yrken som har förknippats starkast med åtråvärda resor: flygvärdinna och sjöman. När det kommersiella passagerarflyget ännu var i sin linda, andades hela branschen lyx och glamour. Bara att boarda ett flygplan var något exotiskt och spännande. Ur ett annat perspektiv har sjömansyrket under många generationer haft en starkt dragning för den äventyrslystna ynglingen. Många unga män såg det som sin enda realistiska chans att verkligen resa för att se världen. Idag är dock situationen en helt annan inom båda dessa yrkeskategorier.

Färre jobb och sämre villkor

 

Att flygandet är en vardaglig företeelse i våra dagar har sannolikt stor skuld till den förändring som skett av arbetsvillkoren för såväl flygvärdinnor som sjömän. Med charterresor och lågprisflygbolag är det svårt att upprätthålla det kommersiella passagerarflygets glamourösa aura. Dessutom har just reseaspekten av flygpersonalens arbete försämrats väsentligen. Förr var det inte ovanligt att kabinpersonalen fick övernatta på destinationen på arbetsgivarens bekostnad, ofta på bra hotell. Ett arbetspass kunde alltså bli något av en weekendresa till spännande städer. Idag är situationen i regel sådan att personalen går på ett nytt plan på resans slutdestination, för att arbetandes återvända hem. Att resandet blivit en sådan dussinvara har också minskat romantiken kring sjömansyrket. Idag reser var och varannan ungdom jorden runt i 20-årsåldern, på sätt som inte ens sjömän förr kunde drömma om. Varför mönstra på en båt, när man kan boka en flygbiljett och få resa hur man vill, utan att behöva arbeta? Precis som för sjömännen förr i världen, är det fortfarande viktigt att se upp med hur man reser. UD:s reseinformation om olika länder är viktig att ta till sig om man reser till områden man inte är så bekant med.

Låt inte resandet bli för exotiskt

Exotiska resor är vad vi oftast längtar efter. Drömresan går ju sällan till Danmark eller Tyskland, utan snarare till Vietnam, Indien eller Australien. Ju mer främmande destinationen är, desto mer spännande upplever vi den. Det är dock så att ju mer exotiskt ett resemål är, desto större risker tar vi när vi beger oss dit. Att inte vara bekant med det land eller område du reser till kan medföra problem med allt från mat till din säkerhet. Du bör därför alltid se till att informera dig väl om olika lokala förhållanden. Du kan bli hjälpt av så enkel information som huruvida kranvattnet är drickbart. Naturligtvis är det också av största vikt att veta om det förekommer politiska oroligheter eller liknande. Genom att hålla dig påläst kan du undvika att göra resan alldeles för exotisk. läs mer här om möjligheterna att kontrollera sådana fakta. Människor som reser i jobbet har ofta bra koll på sådana saker, eftersom resvanan är så stor.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Travelaid.se

För dig som älskar resor av alla de slag

dailypost